Pravidla Stezky odvahy

 

Vážení účastníci,

než se zúčastníte Stezky odvahy, přečtěte si pravidla a tipy:

1. Před stezkou odvahy je třeba se zaregistrovat:

- děti do 5ti let, Strašpytlíci se registrují od 20:00 do 20:15 hod.

- děti starší 5ti let, Nebojsové se registrují od 20:15 do 21:00 hod.

Upozornění: děti mladší 15ti let se mohou zúčastnit Stezky odvahy pouze v doprovodu osoby starší 18ti let nebo s písemným souhlasem jednoho ze zákonných zástupců s uvedeným kontaktem. Do Povolení ke vstupu na Stezku odvahy vpište tiskacím písmem: Jméno a Příjmení dítěte, datum narození dítěte, Jméno a Příjmení zákonného zástupce, číslo OP, datum, kontakt a podpis.

Děti starší 15ti let se prokážou platným občanským průkazem.

Bez občanského průkazu nebude vstup umožněn.

2. Při registraci získáte hrací kartu, propisku (na začátku trasy si ji rozepište) a fosforovou tyčinku, která po zlomení dává světlo cca 12 hodin. Během Stezky odvahy budete sbírat písmena, která postupně zapisujte do hrací karty, na konci stezky získáte celou tajenku.

3. Na Stezku odvahy si můžete s sebou vzít baterku, abyste si mohli svítit na cestu (nesvítíme Maskám do očí).

4. Platí zákaz vstupu mimo označené trasy.

5. Na Stezku odvahy si s sebou neberte žádné zbraně nebo jiné nebezpečné předměty. Použití zbraně nebo jiného agresivního a nevhodného chování je bráno jako porušení pravidel.

6. Psi a jiná zvířata nebudou na Stezku odvahy vpuštěni.

7. Po dešti nebo za deště doporučujeme holínky a pláštěnky nebo deštníky s sebou.

8. Na konci Stezky odvahy každý z dětských účastníků získá Diplom za přežití Stezky odvahy.

9. Vstup je na vlastní nebezpečí.

10. Vstupné dobrovolné.

11. Zákaz vstupu podnapilým osobám.

 

Upozornění: V případě porušení pravidel budete vyloučeni z trasy Stezky odvahy (i během jejího průběhu) a dále budou vyvozeny důsledky. Nedodržením základních pravidel nebude možné se Stezky odvahy zúčastnit.


Děkujeme vám za pochopení :-)

 

Vyfocením se či podepsáním účasti na Stezce odvahy dáváte souhlas s případným zveřejněním fotografií ze Stezky odvahy na stránkách https://stezka-odvahy.webnode.cz a zároveň potvrzujete, že si jste vědomi i možnosti odvolání tohoto souhlasu, žádost o stažení fotografie můžete zaslat na e-mail: stezka-odvahy@seznam.cz

 

Napište si do kalendáře: Další Stezku odvahy plánujeme na 19.8.2011, opět v areálu Velkého Písečáku, Příšovice u Turnova.